Facebook

Pilates

De Pilates wordt grotendeels via de Polestar Methodiek gegeven. Een Holistische vorm van Pilates die zorgt voor een betere fysieke conditie, de gezondheid van het hele lichaam bevordert en het mentale bewustzijn ontwikkelt om persoonlijke prestaties te optimaliseren. De nadruk bij onze lessen ligt op kracht, balans en het openen van de gewrichten en is met name gericht op mensen met een dansachtergrond.

 

Tarieven

Tarieven seizoen 2022-2023

  Per jaar            Per 5 maanden       Per maand 
1x 45 minuten p.w.   398,76 euro           204,75 euro  43,10 euro  
1x 60 minuten p.w  449,85 euro  231,-  euro  48,63 euro 
1x 75 minuten p.w.  457,62 euro  226,75 euro  49,47 euro 
1x 90 minuten p.w  511,16 euro  262,50 euro  55,26 euro 
1×105 minuten p.w  552,04 euro  283,50 euro  59,68 euro 
2x 60 minuten p.w  736,12 euro  378,-  euro  79,58 euro 
2x 75 minuten p.w.  817,89 euro  420,-  euro  88,42 euro 
2x 90 minuten p.w  899,66 euro  462,-  euro  97,26 euro 
2×105 minuten p.w  990,92 euro  504,-  euro  106,55 euro 
1x 60 +1x 75 min. p.w  765,42 euro  399,-  euro  84 euro 
1x 75 +1x 90 min. p.w.  848,60 euro  435,75 euro  91,74 euro 
1x 90 +1×105 min. p.w  940,54 euro  456,75 euro  101,68 euro 
1x 75 +1×105 min. p.w  889,48 euro  483,-  euro  96,16 euro 
3x 60 minuten p.w  991,63 euro  509,25 euro  107,21 euro 
3x 75 minuten p.w.  1083,73 euro  556,50 euro  117,16 euro 
3x 90 minuten p.w  1165,50 euro  598,50 euro  126 euro 
3×105 minuten p.w  1226,82 euro  630,-  euro  132,63 euro 
Moderne dans als 2e les p.w. 60 min  292,10 euro  150 euro  31,58 euro 
Moderne dans als 3e/4e les p.w.60 min  253,15 euro  130 euro  27,37 euro 
Moderne dans als 3e/4e les p.w.75 min.  272,62 euro  140 euro  29,47 euro 

Proefles

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het voor de zomervakantie niet mogelijk een proefles te volgen.

Rooster 2020-2021

Rooster 2020-2021 is vanaf 15 juni online. Inschrijven voor volgend seizoen kan vanaf 15 juni. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het voor de zomervakantie niet mogelijk een proefles te volgen. We ontvangen proeflessers in de eerste week van september.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Balletstudio Marieke van der Heijden

Balletstudio Marieke van der Heijden gevestigd aan Agamemnonstraat 44 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
www.balletstudiomarieke.nl
info@balletstudiomarieke.nl
Postadres: Agamemnonstraat 44, 1076 LW, Amsterdam
06-42039211

Persoonsgegevens die wij verwerken
Balletstudio Marieke van der Heijden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam leerling/ ouders indien minderjarig
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balletstudiomarieke.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Balletstudio Marieke van der Heijden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Balletstudio Marieke van der Heijden gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Balletstudio Marieke van der Heijden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balletstudio Marieke van der Heijden ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Balletstudio Marieke van der Heijden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 7 jaar om te voldoen aan de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Balletstudio Marieke van der Heijden verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletstudio Marieke van der Heijden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletstudiomarieke.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Balletstudio Marieke van der Heijden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Balletstudio Marieke van der Heijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletstudiomarieke.nl .

Balletstudio Marieke van der Heijden
i.s.m. de Nationale Balletacademie

Pin It on Pinterest