Facebook

Pre-ballet

Op een speelse en creatieve manier maken kinderen kennis met basiselementen uit de balletles

Improviseren en bewegen op muziek spelen een grote rol.

De motorische vaardigheden worden geoefend door enkelvoudige opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderwereld.

De kinderen leren zich te concentreren, opdrachten uit te voeren en te luisteren naar de muziek. Ze leren omgaan met hun eigen lichaam, de medeleerlingen en de ruimte om zich heen.

 • Pre-Ballet 1 is bedoeld voor kinderen die in september 4 jaar oud zijn. Er is geen instroom van kleuters die gedurende het schooljaar 4 jaar worden.
 • Pre-Ballet 2 is voor kinderen die in september 5 jaar oud zijn.

 

 

Klassiek ballet voor kinderen

Van 6 tot 18 jaar

De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de motorische vaardigheden en belevingswereld van het kind. De ballettechniek wordt stapsgewijs aangeleerd; zo precies en correct mogelijk. Er wordt steeds voortgeborduurd op het geleerde om een degelijke basis op te bouwen. Dat is evenzeer van belang voor leerlingen die verder gaan in het dansvak als voor amateurleerlingen.

De lessen zijn opgebouwd uit oefeningen op de grond, aan de barre, voor de spiegel en door de zaal. Zeker bij de jongere leerlingen werken we ook met improvisatieopdrachten.
Dansplezier en discipline gaan hand in hand in onze kinderlessen.

De lessen worden gegeven volgens een door Marieke ontwikkeld leerplan. Er wordt gebruik gemaakt van elementen uit de Vaganova techniek, de Franse School en het ABT National Training Curriculum. Dit laatste is een programma dat de artistieke en technische aspecten van ballet combineert met de ontwikkelingspsychologie van het kind en de gezondheid van de danser.

De kinderlessen zijn ingedeeld in levels. Bij instroom vanaf level 2 wordt er gekeken naar het niveau van de nieuwe leerling en minder naar de leeftijd. In de proefles wordt gekeken of het level passend is. Voor advies kunt u contact met Marieke opnemen.

 • Level 1A voor kinderen die in september 6 jaar zijn.
 • Level 1B voor kinderen die in september 7 jaar zijn.
 • Level 2A gemiddelde leeftijd is 8/9/10 jaar.
 • Level 2B gemiddelde leeftijd is 9/10/11 jaar.
 • Level 3A 10/11/12 jaar, 2 x per week les.
 • Level 3B 11/12/13 jaar, 2 x per week les.
 • Level 4A en 4B 12/13/14 jaar, 2 x per week les.
 • Level 5A en 5B 14+, 2 x per week les.
 • Level 6A en 6B 16+, 2 x per week les.

Vanaf Level 1B is het mogelijk 2x per week lessen te volgen.

Vanaf level 3A volgen alle leerlingen verplicht minimaal 2 lessen per week. Ballet bestaat uit veel passen en bewegingen en de techniek vraagt kracht en precisie, hiervoor is regelmatige training nodig. Leerlingen krijgen zo bovendien nog meer plezier in de balletles, omdat zij nu zelf goed de ballettechniek beginnen te voelen en te begrijpen en grote vooruitgang boeken.

Rond het 12de jaar beginnen de, nu voldoende sterk geworden leerlingen, met het dansen op spitzen.

Vanaf level 3A kunnen leerlingen ook 3 of 4 x per week balletles les volgen en kan het lespakket worden uitgebreid met moderne dans.

 

 

Balletstudio Marieke van der Heijden
i.s.m. de Nationale Balletacademie

Pin It on Pinterest