Facebook

Tarieven

  Per jaar           Per 5 maanden      Per maand
1x 45 minuten p.w.  € 422,69 € 217,04 € 45,69
1x 60 minuten p.w € 476,84 € 244,86 € 51,55
1x 75 minuten p.w. € 485,08 € 249,09 € 52,44
1x 90 minuten p.w € 541,83 € 278,25 € 58,58
1×105 minuten p.w € 585,16 € 300,51 € 63,26
2x 60 minuten p.w € 780,29 € 400,68 € 84,35
2x 75 minuten p.w. € 866,96 € 445,20 € 93,73
2x 90 minuten p.w € 953,64 € 489,72 € 103,10
2×105 minuten p.w € 1.050,38 € 534,24 € 112,94
1x 60 +1x 75 min. p.w € 811,35 € 422,94 € 89,04
1x 75 +1x 90 min. p.w. € 899,52 € 461,90 € 97,24
1x 90 +1×105 min. p.w € 996,97 € 484,16 € 107,78
1x 75 +1×105 min. p.w € 942,85 € 511,98 € 101,93
3x 60 minuten p.w € 1.051,13 € 539,81 € 113,64
3x 75 minuten p.w. € 1.148,75 € 589,89 € 124,19
3x 90 minuten p.w € 1.235,43 € 634,41 € 133,56
3×105 minuten p.w € 1.300,43 € 667,80 € 140,59
Moderne dans als 2e les p.w. 60 min € 309,63 € 159,00 € 33,47
Moderne dans als 3e/4e les p.w.60 min € 268,34 € 137,80 € 29,01
Moderne dans als 3e/4e les p.w.75 min. € 288,98 € 148,40 € 31,24

Proefles

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het voor de zomervakantie niet mogelijk een proefles te volgen.

Rooster 2020-2021

Rooster 2020-2021 is vanaf 15 juni online. Inschrijven voor volgend seizoen kan vanaf 15 juni. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het voor de zomervakantie niet mogelijk een proefles te volgen. We ontvangen proeflessers in de eerste week van september.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Balletstudio Marieke van der Heijden

Balletstudio Marieke van der Heijden gevestigd aan Agamemnonstraat 44 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
www.balletstudiomarieke.nl
info@balletstudiomarieke.nl
Postadres: Agamemnonstraat 44, 1076 LW, Amsterdam
06-42039211

Persoonsgegevens die wij verwerken
Balletstudio Marieke van der Heijden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam leerling/ ouders indien minderjarig
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balletstudiomarieke.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Balletstudio Marieke van der Heijden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Balletstudio Marieke van der Heijden gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Balletstudio Marieke van der Heijden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balletstudio Marieke van der Heijden ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Balletstudio Marieke van der Heijden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 7 jaar om te voldoen aan de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Balletstudio Marieke van der Heijden verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletstudio Marieke van der Heijden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletstudiomarieke.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Balletstudio Marieke van der Heijden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Balletstudio Marieke van der Heijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletstudiomarieke.nl .

Rooster 2019-2020

 

 

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u een mailtje sturen naar: administratie@balletstudiomarieke.nl.

Leslocatie

Nicolaas Tetterodestraat 13

1096 BM Amsterdam

De lessen vinden plaats in het volledig nieuwe gebouw van de Nationale Balletacademie met maar liefst 7 studio’s en een eigen theater.

Bij de keuze van de nieuwe locatie is goed gekeken naar de bereikbaarheid en centrale ligging. Het gebouw ligt op steenworp afstand van metrostation Amsterdam Overamstel en 5 minuten lopen van Spaklerweg. Voorts liggen diverse treinstations op korte afstand en is er voldoende parkeergelegenheid.

Balletstudio Marieke van der Heijden
i.s.m. de Nationale Balletacademie

Pin It on Pinterest