Facebook

Pre-ballet

Op een speelse en creatieve manier maken kinderen kennis met basiselementen uit de balletles

Improviseren en bewegen op muziek spelen een grote rol.

De motorische vaardigheden worden geoefend door enkelvoudige opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderwereld.

De kinderen leren zich te concentreren, opdrachten uit te voeren en te luisteren naar de muziek. Ze leren omgaan met hun eigen lichaam, de medeleerlingen en de ruimte om zich heen.

 

 

Balletstudio Marieke van der Heijden
i.s.m. de Nationale Balletacademie

Pin It on Pinterest

Share This